2023

6 – 21 MAJ:
Lotten Pålsson

I blått

Till utställningen i blått har jag kommit att arbeta utifrån tillfälligheter och händelsekedjor i minne och nu. I fotografi och objekt hittar jag samband. Färgen blå är där, speglingar, dualitet, något som vill formuleras, bli meningsfullt. En upphittad bock av trä blir i utställningen två höga hästar. Och jag närmar mig pappret med två händer, tecknar två linjer för att vara på den säkra och osäkra sidan.

Under vernissagen läser konstnärerna Kristina Bengtsson, Lotten Pålsson, Maria Westmar och Carla Zaccagnini ur sina texter.

Lotten Pålsson är utbildad på Högskolan för fotografi och är verksam konstnär i Malmö. Hennes arbete har en grund i fotografi och text, och har på senare år utvecklats mot installation med varierande material och tekniker. I ett poetiskt undersökande av språk kretsar verken ofta kring kommunikationen i sig, språk och objekt som meningsbärare med dess outtömliga sätt att betyda.

www.lottenpalsson.com