2021

25 sep – 3 okt:
ALeksandra Kucharska

”Allting vi ser döljer andra saker, vi vill alltid se vad som är dolt bakom det vi ser”, sade konstnären René Magritte när han beskrev sin målning The Son of a Man, från 1964. Intresset för det dolda, det som finns bortom det vårt synfält kan uppfatta, skapar en intensiv känsla och en slags konflikt mellan det synliga som är dolt och det synliga som är närvarande, menade han. Tanken stämmer väl in på konstnären Aleksandra Kucharskas konstnärskap, hennes intresse för seendet och människans perception.

 

Aleksandra Kucharska är utbildad vid Malmö Konsthögskola, född i Polen 1981 och har sin bas i Malmö. Hon arbetar framförallt med storskaliga teckningar, men även skulptur. På Röstånga konsthall möts vi av en skulptur- och videoinstallation, inspirerad av konstnären René Magritte.

 

aleksandrakucharska.com

11 – 19 sept:
Karl Georg Staffan Björk

Skeis-peik

Installationen Skeis-peik är inspirerad av Röstångas gamla fryshus (is, korrugerad plåt) och naturen i dess omedelbara närhet, samt av det prismatiska gränsspektrumet – en optisk effekt som uppstår mellan starka kontraster då man tittar på ett objekt genom ett prisma.

 

Karl Georg Staffan Björk är baserad i Amsterdam och i sitt arbete utforskar han ofta frågor som handlar om plats och perception. Han intresserar sig bland annat för situationer och företeelser där skala, position, struktur och funktion har särskild inverkan på vår medvetenhet, både i realtid och filtrerat genom ett minne eller en tanke. Vad sker i brytpunkten mellan fantasi och verklighet? Hur kan minnen, fantasier och idéer fogas samman med den fysiska världen, och hur kan resultatet av denna ”nya verklighet” uppfattas och tolkas på olika sätt?

 

Med platsspecifika verk som inger en känsla av igenkännande, men där något inte riktigt är som förväntat, vill Björk aktivera hur vi tänker på och upplever vår omgivning.

?: Dorna Aslanzadeh

Tiden andas, språket gömmer sig, och urbergen kom före för att ta emot oss

Dorna Aslanzadehs arbete med rör sig mellan video, skulpturala installationer, koncept och oftast kring metafysiska teman som undersöker förbindelsen emellan det transcendentala och det materiella.

 

Just idéer om förbindelser är centrala i hennes praktik – konsten som ett kontinuerligt samtal mellan olika objekt/väsen/institutioner/aktioner vari konstnärens egna röst endast är en av komponenterna i processen. De senaste åren har hon främst arbetat utifrån språket som både mönster och meningsbärare, dess materialitet och förmåga till ett skulpturalt varande. Det är en kontinuerlig undersökning i språkets anatomi och estetikens vägledande roll i att förstå det som finns bortom människans fattningsförmåga – att låta komma till tals det som befinner sig bortom begreppsvärlden. På så vis önskar hon att uppdaga andra slags rum i rummet och öppna upp verkligheten för ett annat slags varande vari betraktaren ombeds att reflektera kring den tid vi tillbringar tillsammans.

 

Därtill har hon varit med och initierat konstnärliga sammanhang och utbyten som gemensamt omvärderar hur vi kan finnas i relation, och ställer frågor om konst som vänskaps- och kärlekshandlingar, och vad det skulle kunna innebära att instituera omhändertagande. Hon är även med och driver Galleri BOX samt Galleri Konstepidemin i Göteborg. Hon har en Master i fri konst från Akademin Valand (2014)

4 – 22 aug:
Imri Sandström

All Stains Fade

I utställningen All Stains Fade visar Imri Sandström arbeten som rör sig mellan skrivande, växt- och återbruksfärgning och performance. Hon har omfattande arbetat transdisciplinärt mellan det litterära fältet och bildkonstområdet och i relation till feministiska förhållningssätt och idéer, urfolkskunskap och nymaterialism.

 

Under parollen All Stains Fade undersöker hon reaktioner och relationer mellan textuella och textila material, i vilka bilden och textens tillblivelse kan förstås som ett gemensamt, oavslutat, performance.

 

Imri Sandström är konstnär och forskare. Hon är utbildad vid Umeå konsthögskola och Danmarks kungliga konstakademi och doktorerade 2019 i konstnärlig forskning inom området litterär gestaltning, vid Göteborgs universitet. Född i Västerbotten är hon nu bosatt i Skåne strax väster om Brösarp.

 

imrisandstrom.com

4 – 18 Juli:
julia stenberg

Titel?

De bilder som visas på Röstånga konsthall, är en serie akvareller som föreställer inre organ och medicinalväxter. Dessa växter har alla en läkande effekt på de organ de syns ihop med. Projektet är dels en hyllning till måleriet och naturen, men också en påminnelse om vårt beroende av naturen, och vikten av att finna ett samspel med det liv som omger oss.

 

Julia Stenberg är bildkonstnär, illustratör och grafisk designer. Hon har en designutbildning från HDK i Göteborg och är nu verksam i Malmö. I sin bildkonst arbetar hon framförallt med traditionella tekniker, ofta på temat människa och natur.

 

juliastenberg.com