2020

12 – 20 Sept:
Camilla löf

Transitioner

Transitioner är ett explorativt fotokonstnärligt projekt som utforskar cirkusartisters rörelser. Varje fotografi är en sekvens, där artisten förflyttar sig mellan olika trick. Ingen transition är den andra lik – de olika redskapen rör sig på sina specifika sätt och varje artist har sitt eget uttryck.


Camilla Löf bor och är verksam i Malmö. Hon har studerat fotografi på Akademin Valand, Karlstad universitet och Mittuniversitetet.


I fotoprojektet Transitioner utforskar Camilla cirkusartisters rörelser: ”Cirkusartister väcker publikens beundran och förskräckelse genom att “göra det omöjliga”. Det är tricken och poserna som applåderas. Övergångarna, transitionerna, mellan dessa poser och trick, är däremot svårare för åskådaren att uppfatta. Övergångarna är avgörande för hela showen – och för artistens säkerhet.”

29 — 30 aug:
Magdalena Svensson

Titel?

Magdalena Svensson har i många år målat cirklar – skira, hypnotiska och mäktiga cirklar. I denna utställning visar hon ett nytt verk där hon jobbar med ett liggande cirkel uppdelad i flera ramade bilder. Vad blir en svart cirkel när vi tittar ner i den?

 

Magdalena bor och är verksam i Malmö. Hon är utbildad på bland annat Malmö Konsthögskola och representeras av Galleri Thomas Wallner.

 

 

magdalena-svensson.se

4 — 19 Juli:
Maria E. Harryson

I snäckans mun (In the mouth of the shell)

I snäckans mun (In the mouth of the shell) är ett sökande efter dualiteten i vår rådande världsuppfattning genom symboler och ifrågasättande av det vi tar för givet. Genom skulptur och teckning möter människan sig själv och sin skapelse naturens element i osäkra tillstånd.

 

 

Maria E Harrysson är utbildad vid Konstfack, Stockholm och verksam i Malmö sedan sex år tillbaka. Hon behandlar återkommande ämnen som berör människans relation till naturen och i förlängningen till sig själv.

 

 

www.ariah.se