2019

18 - 22 april
Anita Persson Wessne

Rakubränd keramik

5 - 14 juli
Maja Bergström-Svahn

Spår av oss

Vad ska vi göra med all textil i världen vi inte kan återvinna?

Öppna samtal om våra relationer till textil varje dag under hela utställningen. Under utställningen kommer konstnären att skapa verk av gamla kläder. Har du ett klädesplagg du själv vill omforma? Ta gärna med det!

bergstromsvahn.wordpress.com

30 aug - 8 sep
Täcklebo Broderiakademi

Fritt broderi

Täcklebo broderiakademis hemsida

26-27 Okt
Andreas Kurtsson

Speculative Feed

Andreas Kurtsson visar verket “Speculative Feed” som är en 11 minuter lång film. Den bygger på en resa till Facebooks datacenter i Luleå som han gjorde 2017. Filmen har formen av en resedagbok, men även om bilderna är från den faktiska resan, berättar den något annat.

Vid datacentret i utkanten av staden lever högteknologin och urskog sida vid sida i två parallella flöden. I filmens spekulativa berättelse undergrävs det världsomspännande teknikföretagets logik, av skogsgolvets mossa och fukten som färdas från datacentrets ventilation ut till växtligheten. Den berättar om en framtid där våra digitala spår och flöden har läckt ut och uppgått i de lokala ekosystemen. Där bildar de en ny livsform som talar till oss från denna eftermänskliga framtid.

Filmen har engelskt tal med svensk textning.


Andreas Kurtsson är konstnär utbildad på konsthögskolan i Umeå. Uppvuxen i Småland, bodde länge i Malmö, och nu Röstångabo sedan ett par år. I sin konst arbetar han med digitala bilder i film och foto, men även installationer och objekt. Han är extra intresserad av berättande och fiktioner och hur det vi kallar verklighet kontinuerligt formas i relation med dessa.

Home