2017

17 JUNI – 2 JULI:
Hans Villy Friberg

6 – 21 Maj
Lovisa Olsson

14 - 30 APRIL
Annika Wennberg & Louise Villa

träskulpturer och måleri

ANNIKA WENNBERG

Det känns väldigt spännande att få ställa ut på Röstånga konsthall. Eftersom landsbygden på många sätt är inspirerande i min konst. Jag är född och uppvuxen i Göteborg och även min konstnärliga utbildning har utspelat sig här. Jag har en klassisk bakgrund genom studier av antiken. I min konstnärliga verksamhet skulpterar jag framför allt i trä. Att materialet blivit just trä är ganska naturligt för mig eftersom jag kommer från en konstnärlig familj där träsnidande varit en del av vardagen. Jag är tredje generationen träbildhuggare. Jag jobbar utomhus helt för hand med hjälp av en täljhäst enkla handverktyg. påminda. Mina verktyg som i stort sett är desamma idag som på medeltiden.
För mig handlar skulptur oftast om två saker, framför allt att komponera ihop en form som håller. Men även att skapa ett innehåll som väcker tankar. En viktig del av min konst handlar om att ställa frågor och ibland vara samhällskritisk. Att tänka till och fundera över vad som verkligen händer. Visa saker måste man helt enkelt se från ett annat håll för att förstå. Vrida och vända och undersöka ingår i min arbetsprocess.
Under det senaste året har jag medverkat på en rad viktiga jurybedömda utställningar i landet. Det är hedrande och jag känner en ödmjukt tacksam över att ha kommit med på dessa betydelsefulla utställningar. Då jag alltid jobbar helt i ensamhet så är det extra roligt att möta publiken och få uppskattning genom positiv kritik för min strävan med mina skulpturer.

LOUISE VILLA

Jag tänker på konst som kommunikation. Ett konstverk är ett direkttåg till betraktarens djupa, intuitiva inre. För att uppleva ett konstverk sträcker vi oss spontant inåt. Att se ytan med våra ögon är inte tillräckligt. Även då ytan är spännande med sina kontraster, djup och motiv, är det ändå det som sker inom oss när vi betraktar den som är av verkligt intresse. När vi betraktar konst som resonerar med vår egen historia och upplevelse känner vi oss berörda.

Jag tror att det är våra egna känslor (inte konstnärens) som berör oss. Konsten utgör på så vis språngbrädan till kontakten med dem. Man kan säga att konst (alla konstformer) är en spegel vari vi betraktar oss själva. I mitt arbete söker jag efter skönhet, sanning, mening och nyfikenhet. Jag vill hålla upp speglar där jag och andra kan se dessa fina kvaliteter i oss själv.